Edukacja

Działania edukacyjne Stowarzyszenia

1. Możliwość samodzielnego zwiedzania naszych obiektów.

Istnieje możliwość zwiedzania naszych obiektów przez grupy zorganizowane i indywidualnych turystów. Można zwiedzać obiekty w sezonie od maja do października (dane dotyczące stałych dyżurów naszych opiekunów na stronie internetowej przy każdej z izb muzealnych) lub poza senonem, lecz wtedy warunkiem jest kontakt telefoniczny z opiekunem schronu (wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej przy każdej z naszych izb).

Obiekty udostępnione do zwiedzania (stan na dzień 31.12.2010):

polski schron nr 52 w Dobieszowicach-Wesołej (powiat będziński),
polski schron bojowy w Chorzowie (ul. Katowicka, przy hipermarkecie „Tesco”),
zespół polskich obiektów bojowych przy tamie zalewowej w Wymysłowie (powiat będziński i fragment powiatu tarnogórskiego),
polski schron bojowy „Sowiniec” w Gostyni (powiat tyski),
polski schron bojowy w Brzozowicach – Piekarach Śląskich,
polski schron bojowy w Rybniku,
niemiecki schron bojowy w Zbrosławicach (powiat tarnogórski) i zespół otaczających go innych obiektów,
zespół niemieckich obiektów na Dąbrowieckiej Górze (gmina Karczew, powiat otwocki),
polski schron bojowy nr 39 w Świętochłowicach.
2. Możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i nasze Stowarzyszenie.

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w warsztatach przedmiotowo-metodycznych dotyczących zagadnień z zakresu historii Polski w latach 1939-1989. Zajęcia prowadzą pracownicy IPN, prezentując wyniki swoich badań dotyczących danego zagadnienia. W części warsztatowej uczestnicy zapoznają się z dokumentami archiwalnymi poszerzającymi warsztat metodyczny nauczyciela.
Temat zajęć organizowanych przez BEP IPN i nasze Stowarzyszenie: „WRZESIEŃ 1939 NA GÓRNYM ŚLĄSKU”

Geneza i przebieg wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Obrona Katowic i innych miast na terenie obecnego województwa śląskiego w świetle nieznanych dotąd dokumentów i fotografii. W ramach warsztatów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscach związanych z obroną Katowic lub zwiedzenia odrestaurowanych schronów bojowych Obszaru Warownego „Śląsk”. Warsztaty prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.
Więcej informacji na stronie katowickiego BEP IPN: www.ipn.gov.pl
Istnieje również możliwość organizowania przez BEP IPN Katowice wycieczek do naszych obiektów.

3. Ścieżka dydaktyczna zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie dla uczniów wszystkich typów szkół oraz grup zorganizowanych.

Oferujemy możliwość zwiedzenia ścieżki edukacyjnej opracowanej przez koło terenowe „Dobieszowice”. Jest to ścieżka „Fortyfikacje tam zalewowych na terenie gminy Bobrowniki”. Prowadzi ona poprzez Dobieszowice i Wymysłów (gmina Bobrowniki, powiat będziński). Podczas jej zwiedzania można zobaczyć osiem różnego typu polskich obiektów fortyfikacyjnych. Długość ścieżki wynosi około 5 km i prowadzi poprzez lasy i pola w okolicach zbiornika wodnego Kozłowa Góra. Przejście pomiędzy poszczególnymi obiektami jest całkowicie bezpieczne. Oferta skierowana jest głównie do szkół różnego poziomu nauczania. Przejście całej ścieżki edukacyjnej wynosi od 3 do 4 godzin. Więcej informacji

4. Działania edukacyjne prowadzone przez członków Grup Rekonstrukcji Historycznej.

Członkowie działających w naszym Stowarzyszeniu Grup Rekonstrukcji Historycznej mogą na zaproszenie szkół bądź instytucji poprowadzić prelekcje dotyczące umundurowania, uzbrojenia i historii formacji wojskowych, które odtwarzają. Prosimy jednak o umawianie się z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego (wszyscy pracujemy zawodowo!).

Linki do opiekunów naszych GRH:
Grupa Operacyjna „Śląsk”
GRH „Karpaty”
GRH „Kampfgruppe Hoffmeyer”