Zwiedzanie

Zobacz: HistoriaRemont (galeria)ZwiedzanieDojazd

Izba Muzealna Obszaru Warownego „Śląsk”
Schron bojowy

Chorzów, ul. Katowicka 168

Zwiedzanie:
Indywidualnie – w sezonie: maj-październik, w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. 10-13
Grupy zorganizowane – wstęp cały rok po uzgodnieniu terminu.

Opiekę nad schronem sprawuje Grupa Rekonstrukcji Historycznej Grupa Operacyjna „Slask”.
W sprawie zwiedzania schronu prosimy o kontakt z:
Paweł Krabes
tel. kom. (+48) 511 084 289
Michał Bereżka
tel. kom. (+48) 509 496 769
Marcin Bojdoł
e-mail: marcinbojdol@wp.pl