Zwiedzanie

Izba Muzealna Obszaru Warownego „Śląsk”
Polski schron bojowy „Dom Strzelca”

Piekary Śl. – Kamień, ul. Długosza 84

Zwiedzanie:
Istnieje możliwość otwarcia schronu tylko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Opiekę nad schronem sprawuje koło terenowe „Dobieszowice”.
W sprawie zwiedzania schronu prosimy o kontakt z:
Piotr Skupień
tel. kom. (+48) 602 406 943
e-mail: p_skupien@o2.pl