Zwiedzanie

Zobacz: HistoriaRemont (galeria)ZwiedzanieDojazd

Izba Muzealne Obszaru Warownego „Śląsk”
Polskie schrony bojowe w Wymysłowie

Wymysłów, ul. Leśna

Zwiedzanie:
Istnieje możliwość otwarcia schronu tylko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Opiekę nad schronem sprawuje koło terenowe „Dobieszowice”.
W sprawie zwiedzania schronu prosimy o kontakt z:
Kamil Ferdyn
tel. kom. (+48) 501 313 257
e-mail: dobieszowice@profort.org.pl