Rajd IPN

DSCN4142B

W dniu 16 października 2014 roku odbył się kolejny rajd organizowany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przy współudziale naszego Stowarzyszenia.

Uczestnikami rajdu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Katowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Radzionkowa i Gilowic wraz z opiekunami. Ogółem ponad 50 0sób.

DSCN4133B

Tematem rajdu były śląskie fortyfikacje.

Zaczęliśmy od schronu dowodzenia w Chorzowie, następnie obejrzeliśmy przykład polskiego schronu bojowego w Świętochłowicach (Park Heiloo), a na koniec przykład niemieckiego schronu bojowego w Zbrosławicach. Tam też zakończyliśmy posiłkiem i konkursem wiedzy na temat zwiedzanych wcześniej obiektów.

DSCN4134B

DSCN4137B

DSCN4140B

DSCN4146B

DSCN4136B

Podziękowania dla Melchiora Barszcza (za Chorzów), Bartka Skolika (za Świętochłowice), Dawida Szydziaka (za Zbrosławice) i Waldka Sykosza (za udostępnienie sali na posiłek).