Spotkanie w Rudzie Śląskiej

Spotkanie w Rudzie Śląskiej

W dniu 22 listopada 2014 roku braliśmy udział w spotkaniu w Rudzie Śląskiej, zorganizowanym przy we współpracy Stowarzyszenia Genius Loci-Duch Miejsca oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Spotkanie odbyło się pod hasłem „POTENCJAŁ TURYSTYCZNY OBIEKTÓW MILITARNYCH. OD POMYSŁU DO REALIZACJI„.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie „Pro Fortalicium”
Stowarzyszenie „Pro Fortalicium” Koło Dobieszowice
Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „RGAW”
Stowarzyszenie Poczet Rycerski Ottona z Pilczy Herbu Topów
Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja”
Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
Organizatorzy spotkania napisali o nim:
W pierwszej części spotkania organizacje zaprezentowały
działania, zmierzające do promowania tematyki architektury fortecznej na Górnym Śląsku. Zdecydowana większość działań dotyczy obiektów Obszaru Warownego „Śląsk”, którymi od lat opiekuje się Stowarzyszenie
„Pro Fortalicium”. Dużezainteresowanie wzbudziło wystąpienie
młodych pasjonatów z Rybnika, próbujących ożywić
tamtejsze schrony. Nie zabrakło też prezentacji działań stowarzyszenia Genius Loci, które z zaprzyjaźnionymi organizacjami podejmuje liczne działania
przy średniowiecznym gródku orazciężkim schronie bojowym nr 75 w Kochłowicach. Po przerwie i pamiątkowym zdjęciu przystąpiono do wymiany doświadczeń w zakresie opieki na tego typu zabytkami. Z ogromnego doświadczenia „Pro Fortalicium” skorzystały młodsze organizacje.
Poruszane zagadnienia dotyczyły głównie organizacji i promocji imprez oraz źródeł ich finansowania. Zebrani wyrazili również wolę dalszego pogłębiania współpracy i wspierania się między innymi przez konsultacje oraz wzajemne promowanie imprez. Spotkanie odbywało się w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” i było współfinansowane przez Unię Europejską.
Spotkanie (1)
Bardzo nam miło, że mogliśmy pomóc. Nasze Stowarzyszenie na spotkaniu reprezentowali: Dariusz Pietrucha, Waldemar Sykosz, Kamil Ferdyn, Melchior Barszcz i Piotr Hatlapa.